Wordnet polsko-angielski

(a portable box-shaped free-reed instrument
the reeds are made to vibrate by air from the bellows controlled by the player)
accordion, squeeze box
synonim: akordeon
synonim: harmonia
synonim: garmoszka

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (colloq) accordion