Wordnet polsko-angielski


1. (dwelling that is usually a farmhouse and adjoining land)
homestead
synonim: domostwo
synonim: zagroda
synonim: obejście

2. (a floor or ground area for threshing or treading out grain)
threshing floor: : synonim: klepisko

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C threshing-floor

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BARN-YARD

BARN

THRESHING

Nowoczesny słownik polsko-angielski

threshing floor

farmyard