Wordnet polsko-angielski

(agriculture considered as an occupation or way of life
"farming is a strenuous life"
"there's no work on the land any more")
farming, land
synonim: gospodarowanie
synonim: gospodarzenie się

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U housekeeping; household management; home economics

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

running