Wordnet polsko-angielski

(a portrayal of something as ideal
"the idealization of rural life was very misleading")
idealization, idealisation, glorification
synonim: idealizacja
synonim: apoteoza
synonim: brązownictwo
synonim: lakiernictwo

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

glorification

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C glorification