Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

blanket, general, universal, global
generalne pełnomocnictwo: general power of attorneydebata generalna: general debatedyrektor generalny: director generalklauzula generalna: blanket clausekonsul generalny: consul generalkonsulat generalny: consulate generalpełnomocnictwo generalne: general proxypełnomocnik generalny: general agent, head agentprzedstawiciel generalny: general representative, head agentsekretarz generalny: secretary generalstrajk generalny: general strike, general turn-outzezwolenie generalne: global permit

Wordnet polsko-angielski


1. (most important element
"the chief aim of living"
"the main doors were of solid glass"
"the principal rivers of America"
"the principal example"
"policemen were primary targets"
"the master bedroom"
"a master switch")
chief (a), main (a), primary (a), principal (a), master (a)
synonim: kapitalny
synonim: główny

2. (applying to all or most members of a category or group
"the general public"
"general assistance"
"a general rule"
"in general terms"
"comprehensible to the general reader")
general: : synonim: powszechny
synonim: ogólny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

general
próba ~na dress rehearsal
~ne porządkowanie spring-clean
sztab ~ general headquarters

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj general: projektant ~ chief designer
próba ~a dress rehearsal
bitwa ~a pitched battle

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

general, universal, public~ dyrektor - general manager~ przedstawiciel handlowy - general sales representative~ strajk - general strike~ wykonawca - general contractor~ zasady - general principles

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

general ~a polisa ubezpieczeniowa floating insurance company ~a umowa ubezpieczenia general insurance agreementGeneralny Inspektorat Informacji Finansowej (GIIF) General Inspectorate of Financial InformationGeneralny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS) General Inspector of Fiscal Control Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) General Inspectorate for Banking Supervisio

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. general
2. across-the-board agent ~y general agent dostawca ~y general supplier dyrektor ~y director general konsul ~y consul general pełnomocnictwo ~e general power of attorney przedstawicielstwo ~e general agency

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

general adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GENERAL

UNIVERSAL

FULL-DRESS

SWEEPING

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. general
2. across-the-board

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj general
teatr. próba ~a dress rehearsal

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. general

Nowoczesny słownik polsko-angielski

blanket