Wordnet polsko-angielski


1. (a person who is not very bright
"The economy, stupid!")
stupid, stupid person, stupe, dullard, dolt, pudding head, pudden-head, poor fish, pillock
synonim: głupek
synonim: ćwok
synonim: idiota
synonim: dureń
synonim: kretyn
synonim: baran
synonim: przygłup
synonim: bałwan
synonim: bezmózgowiec
synonim: półgłówek
synonim: pustak
synonim: półgłupek
synonim: pustogłów
synonim: kurzy móżdżek
synonim: ptasi móżdżek
synonim: głąb kapuściany
synonim: bezmózg
synonim: barania łąka

2. (a silly empty-headed person
"you would be a dingbat even to try it"
"yet here he was with an upper class dingbat who just happened to be married to his sister")
dingbat: : synonim: głupek
synonim: ćwok
synonim: idiota
synonim: dureń
synonim: kretyn
synonim: baran
synonim: przygłup
synonim: bałwan
synonim: bezmózgowiec
synonim: półgłówek
synonim: pustak
synonim: półgłupek
synonim: pustogłów
synonim: kurzy móżdżek
synonim: ptasi móżdżek
synonim: głąb kapuściany
synonim: bezmózg
synonim: barania łąka


1. (lacking or marked by lack of intellectual acuity)
stupid
synonim: niemądry

2. (not using intelligence)
brainless, headless: : synonim: bezrozumny

3. (devoid of good sense or judgment
"foolish remarks"
"a foolish decision")
foolish: : synonim: bezrozumny
synonim: nierozumny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(osoba) stupid, foolish
(mało znaczący) silly
(niezręczny, kłopotliwy) awkward
~ie pytanie stupid question
~ dowcip silly joke
~ kawał (oszukaństwo) hoax
robota ~iego fool's errand

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj foolish; stupid; silly

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj silly, stupid, foolish
pot.
głupi jak but - stupid as a donkey

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

dumb adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FOOLISH

STUPID

SILLY

IDIOTIC

ASININE

WEAK-MINDED

HAPLESS

ANILE

TRIFLING

INSIGNIFICANT

TRIVIAL

ANSERINE

INERT

TOMPISH

MUTTON-HEADED

OAFISH

DUMB

SLOW-WITTED

WITLESS

WOOD-HEADED

ADDLE-BRAINED

ADDLE-HEADED

ADDLE-PATED

FATUOUS

FOOL

IDIOT

NUMSKULL

GOOF

FATHEAD

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj pot. silly, stupid, foolish

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. foolish
stupid

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

absurd

ass

crass

daft

gormless

inept

insane

insipid

muddle-headed

mute

nuts

obtuse

pigheaded

sodden

wacky

yokel

yoyo