Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(niezgodność z prawem) falseness, deceit, duplicity
(twierdzenie niezgodne z prawdą) falsehood, piece of deceit
(podrobienie) falsification, counterfeit
popełnić fałsz: to take a false note

Wordnet polsko-angielski


1. (a false statement)
falsehood, falsity, untruth
synonim: nieprawda
synonim: niezgodność z prawdą

2. (the quality of not being open or truthful
deceitful or hypocritical)
insincerity, falseness, hollowness: : synonim: nieszczerość
synonim: hipokryzja
synonim: obłudność
synonim: obłuda
synonim: dwulicowość
synonim: fałszywość
synonim: faryzeizm
synonim: faryzeuszostwo
synonim: jezuityzm
synonim: kłamliwość
synonim: wykrętność

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

falsity, falsehood

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

m masc C
1.
(niezgodność z prawdą) falsity.
2.
(twierdzenie niezgodne z prawdą) falsehood
lie.
3.
(obłuda) duplicity.
4.
(mus) false note
discordance

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m falsehood
deceit

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

forgery, falsehood, falsity~ dokumentu - forgery of document~ intelektualny - mental/intellectual forgery, mental falsity, ~ materialny - material forgery~ nieprawda - falsehood~ odróżnić prawdę od fałszu - to tell truth from falsehood~ wykazać fałsz dokumentu - to plead falsity of a document

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m falsehood

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DECEITFULNESS

DUPLICITY

FALSITY

FALSEHOOD

LIE

MENDACITY

FALSIFICATION

COUNTERFEIT

FORGERY

FAKE

DISCORDANCE

DISINGENUOUSNESS

DECEIT

TWIST

BIAS

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski


1. falsehood, lie
2. insincerity, falseness

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

falseness

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

false

falsify

obliquity