Wordnet polsko-angielski


1. (a lack of harmony)
disharmony, inharmoniousness
synonim: dysonans

2. (disagreeable sounds)
dissonance: : synonim: dysonans
synonim: kakofonia

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

disharmony

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (mus, fig) disharmony
dissonance
discord

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DISSONANCE

JAR

DISCORD

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jangle

mismatch