Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Delhi

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

To szpital z którym współpracujemy w Delhi, nazywa się Schroff Charity Eye Hospital.
That's the hospital we're working with in Delhi, the Schroff Charity Eye Hospital.

TED

W Delhi mieszkaliśmy w czymś, co zwykliśmy nazywaliśmy chata albo khota.
In Delhi, we used to live -- we used to call it a chhat or the khota.

TED

(Śmiech) Około 5 tys. mil od Delhi jest małe miasteczko Gateshead.
(Laughter) Approximately 5,000 miles from Delhi is the little town of Gateshead.

TED

Ten nowy ośrodek ma zostać otwarty w New Delhi przed końcem roku.
The new centre should open in New Delhi by the end of the year.

statmt.org

Przepływa przez Delhi, Mathurę, Agrę i zbiera po drodze wszystkie możliwe zanieczyszczenia.
It flows down through Delhi, Mathura, Agra, and gets just about every bit of effluent you can imagine.

TED

I am sorry madam, but the flight to Delhi just took off.
Przykro mi proszę pani, ale samolot do Delhi właśnie odleciał.

I know who's behind the incident that took place in Delhi.
Wiem kto stoi za tym wydarzeniem, które miało miejsce w Delhi.

Most people in Delhi are immune which is why he couldn't get cover.
Większość ludzi w Delhi jest odporna dlatego on nie mógł dostać przepustki.

In Delhi, there was always an elephant... ...tied outside the house of my ancestors.
W Delhi, przed domem moich przodków, zawsze był uwiązany słoń.

There's no way I'm letting my girl play in a big city like Delhi.
Nie ma mowy, bym pozwolił ci grać w tak dużym mieście, jak Delhi.

Just say good-bye to all this and come back to Delhi with me.
Pożegnaj się z tym wszystkim i wróć ze mną do Delhi.

I'll make one phone and get all the facilities transferred to Delhi
Wykonam jeden telefon i wszystkie te udogodnienia medyczne przeniesiemy do Delhi.

Oooh, it was so crowded and noisy coming from Delhi.
Było tak ciasno i głośno podczas lotu z Delhi.

If this bomb explodes in Delhi, there'll be nuclear war.
Jeśli ta bomba wybuchnie w Delhi, będzie wojna nuklearna.

He went to New Delhi. He went to visit an Englishwoman.
Pojechał do New Delhi, żeby się zobaczyć z angielską panienką.

Listen, cant you send me to Delhi by boat?
Posłuchaj, czy nie możesz wysłać mnie do Delhi statkiem?

The job that was stuck in Delhi started with your effort.
Praca, która utknęła w Delhi, ruszyła naprzód dzięki twoim wysiłkom

I wore a similar wig to a ball in Delhi.
Taką samą perukę miałam raz na balu w Delhi.

They were all killed in 1984 in one single day, in Delhi.
Wszyscy zginęli tego samego dnia w 1984 roku w Delhi.

Delhi cares about places that have vote banks.
Delhi martwi się o miejsca, na których zależy bankom.

And he's the one who knows Delhi the best.
I jest jednym z tych, którzy znają Delhi najlepiej.

I'm a lassie from Delhi, lethal is my charm
Jestem dziewczyną z Delhi, mój urok jest moją bronią.

New Delhi's National Sports stadium.. The stadium is filled to the brim.
Stadion narodowy w New Delhi wypełniony jest do ostatniego miejsca.

All our Visas to go to delhi are ready.
Wszystkie nasze wizy na wyjazd do Delhi są gotowe.

The new centre should open in New Delhi by the end of the year.
Ten nowy ośrodek ma zostać otwarty w New Delhi przed końcem roku.

The recent bombings in Delhi have underlined the serious threat India faces from Islamist terrorism.
Niedawne ataki bombowe w Delhi uwydatniły poważne zagrożenie ze strony terroryzmu islamskiego, przed jakim stoją Indie.

Our tail followed him to Heathrow where he caught a plane to Delhi.
Nasz człowiek pojechał za nim na Heathrow, skąd złapał samolot do Delhi.

Babuji sends Sister's photo to Delhi, can't I send mine even to a zoo?
Tata wysłał jej zdjęcie do Delhi, a ja nie mogę wysłać swojego do zoo?

For the attack on delhi but you marriage arrange with king sister.
W ataku na Delhi Ale przecież jesteś zaręczony z siostrą króla.

I'll get you boy, girl, beast, or whatever else you fancy in New Delhi.
Dam ci chłopca, dziewczynkę, zwierzę, czy cokolwiek cię rusza w New Delhi.

The time has come, however, for the Indian Government to be on the receiving end of strong words regarding the blatant infringement of freedom of belief on its territory.
Przyszedł jednak czas, by rząd w Delhi usłyszał kilka gorzkich słów na temat notorycznego gwałcenia wolności wyznania w tym kraju.

A man had una cosa about bats, wanted to go to Delhi.
A man had una cosa about bats, chciał jechać do Delhi.

I will be your driver as long as you are in Delhi.
Będę waszym kierowcą jak długo będziecie w Delhi.

They're taking your friend to Delhi, and from there to America.
Chcą zabrać twojego przyjaciela do Delhi, a stamtąd do Ameryki.

Every child born in Delhi tonight will see a policeman's face... before anything else
Każde dziś urodzone dziecko w Delhi zobaczy twarz policjanta... jako pierwszą

King hind get this chance and he get delhi's government.
Król Himu wykorzystał okazję i przejął rządy w państwie Delhi.

You sit in Delhi and play songs on the radio.
Mieszkasz sobie w Delhi i puszczasz piosenki w radiu.

I could get articles printed in most of the papers in Delhi and Bombay.
Mógłbym wydrukować artykuły w większości gazet w Delhi i Bombaju.

Most of these kids are from top industrialist families of Delhi.'
Większość z tych dzieci są z rodzin przemysłowych, z Delhi.

Back in America, we thought Gran had no one in Delhi
W Ameryce myśleliśmy, że babcia nie ma nikogo w Delhi.

Will she tell him this news after he comes from Delhi?
Czy ona im powie, jak wrócą z Delhi?

My friend saw them boarding a plane for Delhi.
Mój przyjaciel widział, jak wsiadali do samolotu do Delhi.

The best quality of bats in this world in this cave in Delhi.
Najlepsze na świecie nietoperze występują w jaskini w Delhi.

Actually, we only met at Delhi airport.
Tak naprawdę poznaliśmy się na lotnisku w Delhi!

The one who has Delhi in her heart and London in her heartbeat
Ta, która ma Delhi w sercu i Londyn w biciu serca.

Those murders in new delhi might never have happened.
Te morderstwa w New Delhi mogłyby sie nigdy nie zdarzyć.

But you were in Delhi. So I could not inform you.
Ty byłaś w Delhi, więc nie mogłem cię powiadomić

I'll take you to his fabulous bungalow near Delhi
Zabiorę was do jego bajecznego domu niedaleko Delhi.

We will also raise it at this summit on the basis of a report which has been requested from the Heads of Mission in Delhi.
Mniejszości. Podniesiemy ją też na szczycie, na podstawie sprawozdania zleconego szefom misji w Delhi.

And he gave a contract to Altaf in Delhi to kill both of them.
I on dał kontrakt Altaf w Delhi by zabić oba z nich.

A similar family which came from Delhi... ...stayed here for a few days then went to Karachi.
Jedna rodzina która przybyła z Delhi, została tutaj na kilka dni, a potem pojechała do Karachi.

Your dear prince from Delhi His car had a 4-tyre flat.
Kto? Twój książę z Delhi! Jego samochód złapał gumę w czterech kołach!

You'll have to contact officials of Pakistan's government in New Delhi.
Musisz się skontaktować z pakistańskim urzędnikiem w New Delhi. To nie mój rejon.

But they told me in New Delhi that nothing more is needed.
W New Delhi powiedzieli, że nie potrzebuję nic więcej. Źle cię poinformowano.

Mr Sehgal, what exactly were you in charge of during the Delhi Riots?
Panie Sehgal, o co dokładnie został pan oskarżony podczas zamieszek w Delhi?