Słownik polsko-angielski

act; deed; action
~ bohaterski - heroic act, deed of valour, deed of heroism, prowess
~ desperacki - desperate action, act of desperation
~ godny pochwały - act worthy of praise
~ haniebny; ~ nikczemny - shameful deed, dishonourable deed
~ karalny - punishable deed, punishable offence
~ karygodny - crime, misdeed, offence
~ krótkowzroczny - short-sighted act
~ ludobójczy - genocidal action
~ niehonorowy - dishonourable deed
~ okrutny - cruel act, act of cruelty
~ podły - mean deed, vile deed
~ przestępczy; ~ zbrodniczy - criminal act, criminal action
~ szlachetny - noble deed, noble act
~ zdradziecki - treacherousact, act of treachery
~ żołnierski - soldierly deed, soldierly act

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

act, deed, action
czyn bezprawny: illegal act, unlawful deed, wrongful act, wrong act, wrong, wrong-doingczyn będący przedmiotem zaskarżenia: act complained ofczyn bohaterski: exploit, feat, achievement, performanceczyn chuligański: act of hooliganism, act of vandalismczyn dyskwalifikujący w opinii środowiska: deed which disqualifies in the opinion of one's circleczyn karalny: punishable act, wrong-doingczyn karygodny: crimeczyn lubieżny: indecency, indecent assaultczyn niedozwolony: illicit act, unlawful act, tort, civil wrong, wrong act, tortious actczyn niedozwolony wyrządzający szkodę: civil wrongczyn nikczemny: base actionczyn o znikomym społecznym niebezpieczeństwie: act of minimal social dangerczyn podły: patrz: czyn nikczemnyczyn podyktowany szaleństwem: act of demented folly, insaneczyn popierający przestępstwo: act in furtherance of a crimeczyn przestępczy: punishable act, criminal actczyn społecznie niebezpieczny: socially dangerous actczyn sprzeczny z prawem: illegal act, illegal action, unlawful actczyn sprzeczny z zasadami współżycia społecznego: act incompatible with the principles of social co-existenceczyn stanowiący przestępstwo: the act constituting the offenceczyn zabroniony: prohibited actczyn zabroniony pod groźbą kary: act prohibited under penaltyczyn zagrażający życiu: act endangering lifeczyn zarzucany: imputed act, act as chargedczyn zgodny z prawem: lawful actczyn zły: misdeedczłowiek czynu: man of actiondopuszczenie się czynu lubieżnego: commission of indecent assaultdopuszczenie się czynu nierządnego: commission of sexual offencedopuszczenie się czynu przestępczego: commission of a criminal actistota czynu przestępczego: essential factor that statutorily constitutes an offencekierowanie wykonaniem czynu zabronionego: guiding the execution of an unlawful actlegalność czynu: legality of an actmiejsce dokonania czynu: venuenastępstwo bezprawnego czynu: consequence of a misdeednastępstwo czynu: consequence of a deedniebezpieczeństwo czynu nieznaczne: slight danger to the public wealniemożność rozpoznania znaczenia czynu: inability to understand the significance of an actnieświadomość bezprawności czynu: ignorance of illegality of act, diminished responsibility based on inability to recognize the act to be unlawfulnieświadomość społecznego niebezpieczeństwa czynu: ignorance of social dangerodpowiedzialność za cudze czyny: liability for the acts of another person, vicarious liabilityodpowiedzialność za czyny własne: responsibility for one's own actsodpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym: liability in tortodstąpienie dobrowolne od czynu przestępczego: voluntary desisting from a criminal actopis czynu: description of an actpoprawienie błędnej kwalifikacji czynu: rectification of the legal qualification of an actprawo o czynach niedozwolonych: law of tortprzypisanie czynu: imputation of a deedroszczenie o wynagrodzenie szkody spowodowanej czynem niedozwolonym: action in tort, action for tortroszczenie z czynu niedozwolonego: tort claimrozpoznanie znaczenia czynu: discernment of the nature of the actrozpoznanie znamion czynu: examination of the essentials of the actsprawca czynu bezprawnego: wrong-doertożsamość czynu: identity of actzmiana kwalifikacji prawnej czynu: change of the legal qualification of an offenceułatwiać popełnienie czynu zabronionego: to facilitate the commission of a prohibited actwnieść powództwo oparte na czynie niedozwolonym: to bring an action for tort, to file action for tortzmienić kwalifikację prawną czynu: to change the estimation of an act

Wordnet polsko-angielski

(something that people do or cause to happen)
act, deed, human action, human activity
synonim: działanie
synonim: uczynek
synonim: postępek
synonim: akt

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

act, deed
~ bohaterski deed of valour, feat
~ karalny (wykroczenie) offence, (US) offense
człowiek ~nu man of go

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C act; action

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. act
2. deed ~ deliktowy tortuous act ~ karalny penal act ~ niedozwolony tort ~ nierządny gross indecency, unlawful sexual intercourse ~ przestępny actus reus, misdeed ~y zabronione mala prohibita ~y złe same w sobie mala in se wprowadzić w ~ to put in pracitce, to put into shape, to carry into effect, to put through dopuścić się karygodnego ~u to commit a reprehensible act

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

act n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACT

ACTION

DOING

DEED

EXPLOIT

MISDEED

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

1. act 2. deed

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m deed, act, action, feat
wprowadzić w ~ carry into effect
człowiek ~u man of action

Słownik religii polsko-angielski

act, deed

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

deed
act
action
hind. karman zob.także [ [czyny] ] oraz [ [uczynek] ]

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

act
deed
~ karalny - punishable act, punishable deed
~ naganny - blameworthy act
~ przestępczy - criminal act

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

pr. act
deed
~ karalny - punishable deed, punishable offence
~ niezgodny z prawem unlawful act
~ o charakterze przestępstwa criminal dedd
~ podlegający karze punishable act
~ stanowiący wykroczenie przeciwku środowisku environmental offence
~ zabroniony forbidden act

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

pr. act~ niedozwolony illegal act~ niezgodny z prawem unlawful act~ podlegający karze punishable act~ stanowiący wykroczenie przeciwko środowisku environmental offence

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

volition