Słownik polsko-angielski

geogr. Czech Republic; Bohemia

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

geogr. Bohemia

Nowoczesny słownik polsko-angielski

Czechia

Czech Republic

Bohemia