Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

even

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

conj
1.
even if
even though: ~m miał/musiał... even if I were to...
nawet... even though...
2.
(przynajmniej) if only
at least
just: ~ jeden raz just once
~ tylko spróbuj at least try
~ nie wiem co/gdzie/jak itd. no matter what/where/how etc

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EVEN IF