Słownik polsko-angielski

adj. abdominal

Wordnet polsko-angielski

(of or relating to or near the abdomen
"abdominal muscles")
abdominal
synonim: abdominalny
synonim: wentralny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

abdominal
dur ~ typhoid fever

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj abdominal: dur ~ typhoid fever

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

abdominal adj., ventral adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ABDOMINAL

VENTRAL

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Zmarł na tyfus brzuszny mając, jak sądzę, 44 lata, 43 albo 44.
He died typhoid fever at the age of 44, I believe, 43 or 44.

TED

Severe front-to-back abdominal pain, high fever, rapid pulse.
Ostry ból brzuszny, wysoka gorączka, szybki puls.

Diffuse abdominal pain, trauma to lower left extremity.
Rozproszony ból brzuszny, uraz lewej nogi.

Your son sustained a severe abdominal trauma.
Twój syn podtrzymał surowy brzuszny uraz.

There's a small abdominal aneurysm.
Mamy tu mały tętniak brzuszny.

An abdominal aortic aneurysm... 8.7 centimeters.
Brzuszny aortowy tętniak... 8.7 centymetrów.