Wordnet polsko-angielski


1. (a variant of `burden')
burthen


2. ( (figurative) something that hinders or handicaps
"she was an albatross around his neck")
albatross, millstone: : synonim: obciążenie
synonim: balast

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

burden
~ odpowiedzialności weight of responsibility

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C burden
weight

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr burden

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

burden~ winy - burden of blame~ ponosić - to bear the burden of blame

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BURDEN

LOAD

WEIGHT

ONUS

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

burthen