Słownik polsko-angielski

zool. ram

Wordnet polsko-angielski


1. (a person who is not very bright
"The economy, stupid!")
stupid, stupid person, stupe, dullard, dolt, pudding head, pudden-head, poor fish, pillock
synonim: głupek
synonim: ćwok
synonim: idiota
synonim: dureń
synonim: kretyn
synonim: głupi
synonim: przygłup
synonim: bałwan
synonim: bezmózgowiec
synonim: półgłówek
synonim: pustak
synonim: półgłupek
synonim: pustogłów
synonim: kurzy móżdżek
synonim: ptasi móżdżek
synonim: głąb kapuściany
synonim: bezmózg
synonim: barania łąka

2. (a silly empty-headed person
"you would be a dingbat even to try it"
"yet here he was with an upper class dingbat who just happened to be married to his sister")
dingbat: : synonim: głupek
synonim: ćwok
synonim: idiota
synonim: dureń
synonim: kretyn
synonim: głupi
synonim: przygłup
synonim: bałwan
synonim: bezmózgowiec
synonim: półgłówek
synonim: pustak
synonim: półgłupek
synonim: pustogłów
synonim: kurzy móżdżek
synonim: ptasi móżdżek
synonim: głąb kapuściany
synonim: bezmózg
synonim: barania łąka

3. ( (astrology) a person who is born while the sun is in Aries)
Aries, Ram: :

4. (tanned skin of a sheep with the fleece left on
used for clothing)
sheepskin, fleece: : synonim: kożuch
synonim: baranica
synonim: baranek

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ram

(gwiazdozbiór) ~Ram
(znak zodiaku) Aries

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(samiec owcy) ram
(fig) brać kogoś na ~a to give sb a piggyback ride.
2.
(głupiec) idiot
blockhead

3.
(astrol) Aries

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m ram
pot. (kretyn) fool
fig.
wziąć na barana - to give a piggy back (ride)
Baran - (znak zodiaku) Aries

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TUP

BLOCKHEAD

IDIOT

SHEEP

SHEEPSKIN

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m ram
przen. wziąć dziecko na ~a take a child pick-a-back

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

zool. ram

Słownik środowiska polsko-angielski

m zool. ram

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Aries

bellwether

mouton

yuk

Nowoczesny słownik polsko-angielski

schmuck

dick

shmuck

clot

Ari

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

W wielu potrawach kuchni greckiej wykorzystuje się mięso kozie lub baranie.
Greek cuisine is based on goat meat and mutton.

europa.eu

A gdy ci, którzy nieśli skrzynię Pańską, postąpili na sześć kroków, ofiarował wołu i barana tłustego.
And it was so, that, when they that bare the ark of Jehovah had gone six paces, he sacrificed an ox and a fatling.

Jesus Army

Ale niezbożni poginą, a nieprzyjaciele Pańscy, jako tłustość barania z dymem niszczeje, tak oni zniszczeją.
But the wicked shall perish, And the enemies of Jehovah shall be as the fat of lambs: They shall consume; In smoke shall they consume away.

Jesus Army

I odpowiedział Dawid Saulowi: Pasał sługa twój trzodę ojca swego, a gdy przychodził lew, i niedźwiedź, a porywał barana z stada,
And David said unto Saul, Thy servant was keeping his father's sheep; and when there came a lion, or a bear, and took a lamb out of the flock,

Jesus Army

Przyczyn jest wiele, w tym spadek popytu na mięso baranie, jagnięce i kozie, częściowo z powodu dużego importu mięsa z krajów trzecich.
The causes are many, including a reduction in demand for mutton, lamb and goatmeat, partly due to the large-scale import of meat from third countries.

statmt.org

If that stupid is lost, I'll have nowhere to go.
Jeśli ten baran się zgubi, nie będę miał gdzie wracać.

I was wondering if this is the suit Dr. Baran wore on Sunday. No.
Zastanawiam się, czy ten garnitur dr Baran nosił w niedzielę.

You got to be different to make an impression.
Stary baran miał rację, trzeba być innym, by zrobić wrażenie...

Smokey didn't even notice that we got a horse on the roof.
Baran nie zauważył, że mamy konia na dachu.

But a ram always backs away before forging ahead.
Baran zawsze się cofa zanim ruszy do przodu.

God made Nature, not an ignorant lout like you!
Naturę stworzył Bóg, nie taki baran jak ty!

But sometimes, you can be really thick
Ale czasami niezły z ciebie baran.

Whole this Inch, what for ram.
Cały ten Cal, co za baran.

Mrs. Baran would like me to help... informally.
Pani Baran chce, żebym pomagała nieoficjalnie.

A sad and beautiful ram mascot.
Smutna i piękna maskotka baran.

It was a particularly chatty lamb.
To był wyjątkowo rozmowny baran.

And ram is the zodialogical sign for Aries.
Ram to Baran, czyli znak zodiaku Aries.

Every ram with his ewe.
Każdy baran ma swą owcę

Uh, Mrs. Baran... this is Irv.
Pani Baran, to jest lrv.