Słownik polsko-angielski

mar. breaker; roller

Wordnet polsko-angielski


1. (a person who is not very bright
"The economy, stupid!")
stupid, stupid person, stupe, dullard, dolt, pudding head, pudden-head, poor fish, pillock
synonim: głupek
synonim: ćwok
synonim: idiota
synonim: dureń
synonim: kretyn
synonim: baran
synonim: głupi
synonim: przygłup
synonim: bezmózgowiec
synonim: półgłówek
synonim: pustak
synonim: półgłupek
synonim: pustogłów
synonim: kurzy móżdżek
synonim: ptasi móżdżek
synonim: głąb kapuściany
synonim: bezmózg
synonim: barania łąka

2. (a figure of a person made of packed snow)
snowman: :

3. (a silly empty-headed person
"you would be a dingbat even to try it"
"yet here he was with an upper class dingbat who just happened to be married to his sister")
dingbat: : synonim: głupek
synonim: ćwok
synonim: idiota
synonim: dureń
synonim: kretyn
synonim: baran
synonim: głupi
synonim: przygłup
synonim: bezmózgowiec
synonim: półgłówek
synonim: pustak
synonim: półgłupek
synonim: pustogłów
synonim: kurzy móżdżek
synonim: ptasi móżdżek
synonim: głąb kapuściany
synonim: bezmózg
synonim: barania łąka

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(o człowieku) nitwit, blockhead, dunderhead
(śniegowy) snowman
(fala) roller, breaker
(bożek) idol

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(głupiec) blockhead
dimwit.
2.
(ze śniegu) snowman.
3.
(fala) wave
billow.
4.
(bożek) idol

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m (fala) billow (głupiec) blockhead
nitwit, nit (ze śniegu) snowman

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FETISH

IDOL

BILLOW

BLOCK

BLOCKHEAD

DOLT

DUNDERHEAD

JACKASS

NUMSKULL

NITWIT

LUMP

DUMMY

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m (fala) billow
(bo-żyszcze) idol
~ (głupiec) block-head
(ze śniegu) snowman

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bonehead

fathead

moron

snowman

twit

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A ja pomyślałem „Co za bałwan!” i poszedłem na MIT.
And I thought, "What a turkey this guy is," and I went off to MIT.

TED

Bałwany rozmawiały, rozmawiały, aż się wszystkie rozpłynęły.
They talk and talk until they have all melted.

statmt.org

Był taki jeden bałwan - Leo Durant.
Always was a bit of a pock - Leo Durarnt

OpenSubtitles

This palooka can't even pass a simple arithmetic exam!
A ten bałwan nie zdał nawet prostego egzaminu z arytmetyki!

Apparently she and this tangerine-tinted buffoon are suddenly an item.
Podobno ona i ten pomarańczowy bałwan są nagle parą.

The snowman comes to life when an enchanted hat is put on his head.
Bałwan ożywia się kiedy wkłada mu się na głowę magiczną czapkę.

I write down what other people say, just like a big dummy would.
Piszę to, co inni ludzie mówią, dokładnie tak, jak powinien to robić wielki bałwan.

You know, for a smart kid, you're a real bonehead.
Jak na sprytnego dzieciaka, to bałwan z ciebie.

I don't understand how the snowman built itself.
Nie rozumiem, jak bałwan mógł sam się pojawić.

This jerk was waiting for me in the car.
Ten bałwan zawsze czekał na mnie w samochodzie.

I don't know who's more stupider, you or your snowman.
Nie wiem kto jest bardziej półgłowkowszy, ty, czy bałwan.

You think I like walking around like an uptight...honky?
Sądzisz, że lubię chodzić w koło jak napuszony... bałwan?

You couldn't swim straight away.
Nie umiesz płynąć prosto. - Bałwan z ciebie.

I'm sorry if this knucklehead scared you.
Przepraszam jeśli ten bałwan cię przestraszył.

That jerk doesn't show any respect!
Ten bałwan nie okazuje żadnego szacunku!

Is he really a giant abominable snowman?
Czy to naprawdę gigantyczny wstrętny bałwan?

You know this is my first snowman?
Wiesz, że to mój pierwszy bałwan.

Someone better than that idiot.
Kogoś lepszego niż ten bałwan.

Think how the snowman must feel.
Pomyśl, jak się czuje bałwan.

The Falcon and the Snowman.
Sokół i bałwan'.

Just a regular snowman, huh?
Zwykły bałwan, co?

Always was a bit of a philock - Leo Durant
Był taki jeden bałwan. - Leo Durant.

Tina... the snowman is melting. It's melting. What am I supposed to do?
Tina... bałwan się roztapia. Topi się. Co mam zrobić? Z przyjemnością, pani Chisolm.

Like a snowman. He looks like a snowman.
Jak bałwan, zupełnie jak bałwan.