Wordnet polsko-angielski

(a feeling of aversion or antipathy
"my dislike of him was instinctive")
dislike
synonim: niechęć
synonim: alergia
synonim: animozja
synonim: ansa
synonim: dyzgust

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(do) antipathy (to/towards/against), dislike
nabrać do kogoś ~tii to take a dislike to sb

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C antipathy

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

antipathy n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANTIPATHY

AVERSION

DISLIKE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f antipathy

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

distaste

Nowoczesny słownik polsko-angielski

detestation