Słownik polsko-angielski

fiz. anomaly (pl. anomalies)
~ klimatyczna - climatic anomaly
~ magnetyczna - magnetic anomaly
~ pogodowa - weather anomaly
~ siły ciężkości - gravity anomaly
~ termiczna - temperature anomaly, thermal anomaly

Wordnet polsko-angielski

(deviation from the normal or common order or form or rule)
anomaly, anomalousness
synonim: odchyłka
synonim: zakłócenie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

anomaly

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C anomaly

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

anomaly n, anomalies pl

Słownik środowiska polsko-angielski

pl anomalies

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

anomaly
~ pogodowa - weather anomaly
~ termiczna thermal anomaly

Słownik techniczny polsko-angielski

f anomaly