Słownik polsko-angielski

chem.,hutn. iron
~ elektrolityczne - electrolytic iron
~ hartowane - hardened iron
~ kowalne - malleable iron
~ kute - wrought-iron
~ lane - cast iron
~ stopione - molten iron
~ zardzewiałe - rusted iron
~ zgrzewane - wrought iron

Wordnet polsko-angielski


1. (an alloy of iron containing so much carbon that it is brittle and so cannot be wrought but must be shaped by casting)
cast iron
synonim: żeliwo

2. (a heavy ductile magnetic metallic element
is silver-white in pure form but readily rusts
used in construction and tools and armament
plays a role in the transport of oxygen by the blood)
iron, Fe, atomic number 26: : synonim: Fe

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

iron
~ kute/zgrzewne wrought iron
~ do wypalania znaku/piętna branding iron
zawierający ~ ferriferous
stop ~za ferrous alloy
hutnictwo ~za ferrous metallurgy
ruda ~za iron ore

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U (metall, chem) iron: kute ~/~ zgrzewne wrought iron
lane ~ cast iron
kuj ~, póki gorące strike while the iron is hot

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr iron
ruda żelaza - crude ore
kute żelazo - wrought iron
lane żelazo - cast iron
surowe żelazo - pig iron

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

iron n

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n iron

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

iron

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. iron

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ironing