á
í
ñ
ü
¡
Słownik uniwersalny polsko-hiszpańskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

m (system) sistema m
anat. aparato, sistema m
~ oddechowy aparato respiratorio
(stosunek) relación f
pot. mieć ~y tener contactos, estar bien relacionado
(umowa) acuerdo, pacto, con-venio m
zbiorowy ~ pracy convenio m colectivo
~y pl (pertraktacje) negociaciones f pl
zerwać ~y romper las negociaciones
(rozmieszczenie) disposición f
(struktura) estructura f

Słownik techniczny polsko-hiszpańskiAnna Kienzler

sistema m, disposición f, situación f, circuito m, red f, convenio m, tratado