á
í
ñ
ü
¡
Słownik uniwersalny polsko-hiszpańskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

praep
1.
(przy określeniu miejsca) sobre, encima de
en
na dole abajo
na dworze fuera
na niebie en el cielo
na stole encima de [sobre] la me-sa
2.
(przy określaniu kierunku) a
na ulicę a la calle
upadł na plecy cayó boca arriba
3.
(przy określaniu czasu) por
para
a
en
na miesiąc por [para] un mes
na jutro para manana
na wio-snę en primavera
na zawsze para siempre
raz na rok una vez al ano
4.
(dla określenia celu, przeznaczenia) para
a
na sprzedaż a) en venta
b) (ogłoszenie) se vende
pieniądze na zakupy dinero para la compra
syrop na kaszel jarabe contra [para] la tos
5.
(przy określaniu sposobu) dzielić na części dividir en partes
na bieżąco al corriente
na ogół por lo general
na pamięć de memoria
na piśmie por escrito
malować na biało pintar de blanco
porwać na strzępy hacer jirones
zamknąć na klucz cerrar con llave
zapiąć na guziki abotonar
6.
(inne) chorować na coś tener [padecer] una enfermedad
dwóch na jednego dos contra uno
fotel na kółkach silla de ruedas
grać na instrumencie tocar un instrumento
liczba mieszkańców na kilometr kwadratowy nú-mero de habitantes por kilómetro cuadrado
liczyć na kogoś contar con alguien
na zdrowie! ˇsalud!