á
í
ñ
ü
¡
Słownik uniwersalny polsko-hiszpańskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

pron como
~ bądź de cualquier manera
~ gdyby como si
~ najbardziej por supuesto
~ najprędzej tan pronto como sea posible
~ również así como
~ się masz? ˘qué tal?, ˘cómo estás?
~ się nazywasz? ˘cómo te llamas?
~ tylko en cuanto
pot. ~ żyję, nic podobne-go nie widziałem en mi vida he visto nada parecido
już dwa lata ~ tu mieszkam ya hace dos anos que vivo aquí
nie wiem, ~ to zrobić no sé cómo hacerlo
płakał ~ dziecko lloraba como un nino
pójdę, ~ skończę pracę me iré cuando acabe el trabajo