Nowoczesny słownik polsko-angielski

bean-fed

beany