Słownik polsko-angielski

spy (pl. spies)
~ udający chorego psychicznie - parapsychic spy
~ zawodowy - professional spy

Wordnet polsko-angielski


1. ( (military) a secret agent hired by a state to obtain information about its enemies or by a business to obtain industrial secrets from competitors)
spy, undercover agent
synonim: agent
synonim: wywiadowca
synonim: agent wywiadu

2. (a secret watcher
someone who secretly watches other people
"my spies tell me that you had a good time last night")
spy: : synonim: inwigilator

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

spy, (US) operative, (US - pot.) spook
("
wtyczka"
)
plant

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C spy

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m spy

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m spy ~ gospodarczy industrial spy proces o ~ spy trial

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SLEUTH

SPY

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

spy (pl. spies)

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nark

spook