Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) samotność, odosobnienie; pustelnia;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (being alone, lonely place) odosobnienie
(loneliness) samotność

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

samotność, osamotnienie

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s samotność

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n samotność
odosobnienie

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SAMOTNOŚĆ

OSAMOTNIENIE

SAMOTNIA

GŁUSZA

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda


1. osamotnienie
samotność

2. pustynia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I wanted a place that I would have total silence and total solitude.
Szukałam miejsca, w którym można odnaleźć całkowitą ciszę i całkowite odosobnienie.

TED

1997 Grant from the Akademie Schloss Solitude in Stuttgart
2006 Mülheimska Nagroda dla Dramaturgów za "Cappuccetto Rosso"

Goethe Institut

We marry, for example, with great pomp and ceremony and expense to signal our departure from a life of solitude and misery and loneliness to one of eternal bliss.
Na przykład bierzemy śluby z wielką pompą, ceremonią i wydatkami by zasygnalizować nasze odejście od samotnego i żałosnego życia do tego w wiecznej błogości.

TED

You can actually hear that privacy and solitude coming through in the best music," says Kharas.

www.guardian.co.uk

Stowe has now been at sea for so long that many, including Stowe himself, have likened his experience of solitude to that which will be endured by astronauts on any future manned mission to Mars.

www.guardian.co.uk

But what makes a ghost story? Though purists might quibble, I'd say there are three distinct types of ghost story - as opposed to tales of horror, which have a different dynamic and purpose, or novels that have ghosts in them, such as Marquez's One Hundred Years of solitude or Ben Okri's The Famished Road.

www.guardian.co.uk

You must be reading this letter lying down in solitude.
Pewnie czytasz ten list w samotności

I suspected it was about solitude, not use of the facility.
Mam nadzieję że to było w samotności, nie poszłaś na łatwiznę.

In their solitude, they long for someone who will say:
W swojej samotności czekają, aż ktoś im powie:

Please don't let our separation condemn you to a life of solitude.
Nasza rozłąka nie może skazywać cię na samotność.

Besides, people like you too much to let you live a life of solitude.
Poza tym, ludzie za bardzo cię lubią, aby pozwolić ci na życie w samotności.

Solitude's a very important part of my evening ritual.
Samotność jest bardzo ważną częścią mojego rytuału wieczorem.

My husband and I grew accustomed to the solitude.
Mój mąż i ja dorastaliśmy przyzwyczajeni do samotności.

Solitude gives me freedom of mind and independence of action.
Samotność dała mi wolność ducha i niepodległość w działaniu.

And who is it condemned me to this solitude?
A kto skazał mnie na samotność?

But even in this realm of natural solitude lies another face of death.
Ale nawet w tej oazie spokoju istnieje jedno z obliczy śmierci.

In your solitude on Tatooine, training I have for you.
Na czas osamotnienia na Tatooine, trening mam dla ciebie.

Why have you picked this particular time to interrupt this solitude?
To dlaczego wybrał pan ten szczególny moment, by przerwać swoją samotność?

And that Ione horse seems to symbolize the solitude of man!
A ten samotny koń, najprawdopodobniej symbolizuje samotność człowieka na tym świecie!

For people like me, solitude is a victory.
Dla takich jak ja samotność to zwycięstwo.

Now I will set a boat of solitude afloat on the sea and...
Teraz jestem w łodzi samotności dryfującej po morzu...

Speed, solitude and no one can touch me.
Prędkość, samotność i nikt mi nic nie zrobi.

Beyond that, Harold lived a life of solitude.
Pójdziemy do Mullen's albo... Oprócz tego, Harold żył samotnie.

The prophet, realizing he has come too soon returns to his solitude,
Prorok uświadomił sobie, że przyszedł zbyt wcześnie i powrócił do swojej samotności.

The solitude of modern man in contemporary theater.
Samotność nowoczesnego człowieka we współczesnym teatrze.

It affords one solitude... even in a city full of people.
Można zażywać samotności, nawet w mieście pełnym ludzi.

In that freedom and solitude is his strength.
W owej wolności i samotności tkwi jego siła.

Soundproof privacy and the last word in scientific solitude.
Dźwiękoszczelna prywatność i ostatnie słowo w naukowej samotności.

An isle of solitude within the city walls.
Miał kochanków? Wyspą samotności w ścianach miasta.

Don't get me wrong, I like the Fortress of Solitude.
Nie zrozum mnie źle, lubię Fortress of Solitude.

While Dorrit was enjoying the solitude in her cave.
Podczas gdy Dorrit cieszyła się samotnością w swojej jaskini.

Right now I need rest and solitude.
Teraz potrzebuję odpoczynku i samotności.

In my solitude you taunt me with memories that never die
W mojej samotności Szydzisz ze mnie Ze wspomnieniami, które żyć będą wiecznie

Make pure thy body and mind For the path leads to solitude
Oczyść umysł i ciało dla ścieżek prowadzących do rozpaczy

We will repair to our rooms, and consume our fruit in solitude.
Rozejdziemy się do naszych pokoi i spożyjemy nasze owoce w samotności.

But in the solitude, she always appears.
Ale w swojej samotności ona zawsze zatriumfuje.

It's unbelievable, the solitude in every man's heart.
Niewiarygodna jest ta samotność w sercu każdego człowieka.

Only the birds and the beasts Iive in solitude.
Tylko ptaki i bestie... żyją w samotności.

We all fight solitude the best we can.
Wszyscy walczymy ze samotnością najlepiej, jak potrafimy.

Back to my solitude. - No, stay with us!
Do mojej samotności - Nie trzeba, lepiej zostać z nami.

Noel lived a life of solitude and prayer.
Noel żył życiem samotnym i pełnym modlitwy.

Hell's brimstone his food, consumed from birth, in solitude.
Siarka piekielna pokarmem jego, od dziecka w samotności spożywana.

Kal Rekk is a day of atonement, solitude and silence.
Kal Rekk to dzień pokuty, samotności, wyciszenia.

The moon is a symbol of solitude.
Księżyc jest symbolem samotności.

That why you retreated to the Fortress of Solitude?
To dlaczego wycofałeś się do swojej Fortecy Samotności?

Solitude is a man's own choice.
Bycie samemu to własny wybór człowieka.

Morning and evening, in solitude, it will sigh
Rano i wieczorem, w samotności, nadejdzie znak

I know why you seek solitude.
Wiem, czemu chcesz być sam.

I know how tragic solitude can be... when one has nobody with whom to share his grief,
Wiem, jaka tragiczna może być samotność... kiedy nie ma się nikogo, żeby podzielić się smutkiem.

He calls it my fortress of solitude.
Nazywa to moją fortecą samotności.

But I relished this victory in solitude.
Ale rozkoszuję się zwycięstwem w samotności.

But I'm still under the Star of Solitude.
Ale wciąż tkwię pod Gwiazdą Samotności.

I want my solitude back.
Chcę z powrotem moją samotność.

Ready for anything - solitude, hardship, exhaustion.
Gotowi na wszystko... Samotność, trud, wyczerpanie...

Solitude is who he was.
On sam był kwintesencją samotności.

Richmond regarded his solitude as something unbearable.
Richmond traktował swoją samotność jak coś nie do zniesienia.