Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

small-scale

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielskiAnna Słomczewska

on a small scale