Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) liworno;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Livorno

Wordnet angielsko-polski

(a stiff hat made of straw with a flat crown)
kapelusz panamski, panama
synonim: boater
synonim: Panama
synonim: Panama hat
synonim: sailor
synonim: skimmer
synonim: straw hat