Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka kilowat;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n kilowat.~ cpd ~-hour n kilowatogodzina

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kilowat

Wordnet angielsko-polski

(a unit of power equal to 1000 watts)
kilowat, kW
synonim: kW

Słownik audio-video Montevideo

kilowat, 1000 watów

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

jedn.,el. kilowat, KW

Słownik techniczny angielsko-polski

kilowat m, kW

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

On Amendment 11, I can reconsider the base line for the calculation of kilowatt days.
Jeśli chodzi o poprawkę nr 11, to mogę ponownie rozważyć podstawę obliczania kilowatodni.

statmt.org

If you go to one of Vijay's micro-power sources, and they sell it to you for seven cents a kilowatt hour -- anybody here fast in math?
Ktoś tu szybko liczy? ~~~ Ile wyjdzie za wywiezienie astronautki na orbitę?

TED

So when you talk about expensive power, the cost per kilowatt-hour to supply battery power to something is on the order of two to three hundred pounds.
Jeżeli więc mówimy o drogiej energii, to koszt kilowatogodziny przy zasilaniu z baterii wynosi około 1000-1500 PLN.

TED

Why should an erratic wind-generated kilowatt hour in a distribution network take precedence over a reliable nuclear kilowatt hour?
Dlaczego niepewna kilowatogodzina uzyskana z energii wiatrowej ma w sieci dystrybucyjnej zastąpić wiarygodną kilowatogodzinę uzyskaną z energii jądrowej?

statmt.org

Coal has a bad name, partly for pollution and partly for the extra carbon dioxide it produces per kilowatt as compared to gas.
Węgiel ma złą prasę, częściowo w wyniku tworzenia zanieczyszczeń, a częściowo za większą, w porównaniu z gazem, ilość dwutlenku węgla, która powstaje przy jego spalaniu.

statmt.org

Man, that power surge must have been like half a kilowatt!
Chłopie, ten nagły przypływ mocy musiał mieć z połowę kilowatu!

Oh, let's just call her Kilowatt, or we'il be here all day.
Nazwijmy go Kilowat albo jakoś tak, bo będziemy tu sterczeć cały dzień.

Every kilowatt comes out of the river, every barrel of oil from the ground.
Każdy kilowat wychodzi z rzeki, każda baryłka ropy z ziemi.

On Amendment 11, I can reconsider the base line for the calculation of kilowatt days.
Jeśli chodzi o poprawkę nr 11, to mogę ponownie rozważyć podstawę obliczania kilowatodni.

We owe it to Kilowatt and this planet.
Nie mogę uciec. Jesteśmy to winni Kilowatowi.

But lo, one day Our god Kilowatt left us
Jednak dnia pewnego Nasz bóg Kilowat nas opuścił

Kilowatt is his name And we did burn incense to his power
Kilowat ma na imię I ku czci jego zapalaliśmy kadzidło

I know that a kilowatt saved is as good as a kilowatt produced.
Wiem, że zaoszczędzony kilowat jest wart tyle samo co kilowat wyprodukowany.

Kilowatt, we'il never forget you.
Kilowat, nigdy cię nie zapomnimy.

Why should an erratic wind-generated kilowatt hour in a distribution network take precedence over a reliable nuclear kilowatt hour?
Dlaczego niepewna kilowatogodzina uzyskana z energii wiatrowej ma w sieci dystrybucyjnej zastąpić wiarygodną kilowatogodzinę uzyskaną z energii jądrowej?

I have received a number of letters from my constituents in support of Amendment 159 which would prohibit Member States from authorising the construction of new power stations that emit more than 350 g of carbon dioxide per kilowatt produced.
Otrzymałam szereg listów od moich wyborców, wyrażających poparcie dla poprawki 159, która zakazałaby państwom członkowskim zezwalania na budowę nowych elektrowni, emitujących ponad 350 g dwutlenku węgla na kilowat wytworzonej energii.