Praktyczny słownik religijny polsko-angielski2005, Krzysztof Czekierda

serpent venon, venom of snake