Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) impresario;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n impresario

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

impresario