Słownik polsko-angielski

imitation; (kopia) replica
~ broni - replica weapon, weapon imitation
~ pistoletu - dummy gun
~ skóry - leather imitation

Wordnet polsko-angielski


1. (something copied or derived from an original)
imitation


2. (copying (or trying to copy) the actions of someone else)
imitation: : synonim: imitatorstwo

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

imitation

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C imitation

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

imitation, passing off

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. imitation
2. passing off
3. dummy ~ złota imitation gold

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MIMICRY

DUMMY

FAKE

MOCK

COUNTERFEIT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f imitation

Słownik techniczny polsko-angielski

f imitation

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

clone

look-alike