Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

finanse rok budżetowy/obrachunkowy; finanse rok podatkowy;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rok finansowy

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

"
fIsk@l 'jIrn (też FY) Rok podatkowy Federal spending in Washington increased nearly $4 billion in the 1999 fiscal year (Wydatki federalne w Waszyngtonie wzrosły o prawie 4 miliardy dolarów w roku podatkowym 1999) - Washington Post (2000)

Wordnet angielsko-polski


1. (any accounting period of 12 months)
rok podatkowy
synonim: financial year

2. (any accounting period of 12 months)
rok obrotowy: : synonim: financial year

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

rok podatkowy