Praktyczny słownik religijny polsko-angielski2005, Krzysztof Czekierda

adj. repairable, mendable