Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda tatarak; biologia dudka;

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TATARAK [BOT.]

Wordnet angielsko-polski


1. (the hollow spine of a feather)
dudka
synonim: quill
synonim: shaft

2. (perennial marsh plant having swordlike leaves and aromatic roots)
tatarak zwyczajny: : synonim: sweet flag
synonim: sweet calamus
synonim: myrtle flag
synonim: flagroot
synonim: Acorus calamus

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bot.bibl. tatarak

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

bot. tatarak