Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) niedźwiedź, niedźwiadek;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

niedźwiadek (z bajek)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

niedźwiedź brunatny

Wordnet angielsko-polski

(large ferocious bear of Eurasia)
niedźwiedź brunatny
synonim: brown bear
synonim: Ursus arctos