Słownik biznesmena angielsko-polski2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

a vista, za okazanie