Słownik terminologii prawniczej polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(nienależycie) badly, wrong, ill, indifferently, improperly
(niepochlebnie) unfavourably, ill, evil
(niepomyślnie) unpropitiously
(wrogo) with ill will, in an unfriendly manner
źle czynić: to do ill, to do wrongźle kogoś sądzić: to have a poor opinion of sbźle o kimś mówić: to speak evil of sb

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

badly, poorly
(niewłaściwie) wrong, ill
~ doradzać to misguide
~ obchodzić się to mistreat
~ oceniać to miscalculate
~ odżywiony undernourished
~ policzyć to miscount
~ usposobiony (wobec) ill-affected (toward)
~ usposobiony ill-disposed
~ wychowany ill-mannered, bad-mannered
~ wyposażony ill-equipped

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

wrongly~ przeliczony - miscalculated~ sporządzony - incorrectly drawn up~ rządzić - to misgovern

Słownik finansowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

wrongly ~ wyceniony walor mispriced security

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

adv. wrongly, poorly, incorrectly ~ coś zrzumieć to misunderstanding sth ~ obliczać to be out, to miscalculate ~ odnosić się do pracowników to treat one’s subordinates badly ~ opłacany personel poorly-paid staff ~ płatna praca poorly paid job ~ rządzić to misgovern ~ zarządzać to mismanage

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BADLY

WRONG

AMISS

POORLY

EVIL

ILL

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielskiAnna Słomczewska

wrongly, poorly, incorrectly

Wojskowy słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adv badly, ill

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

evilly

misconduct

wrongly